وبلاگ یک دانشجوی معماری

اخبار دنیای من

وبلاگ یک دانشجوی معماری

اخبار دنیای من

نویسندگان

گرایش‌های رشته معماری در کارشناسی ارشد

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷ ب.ظ

با توجه به اینکه معماری در کارشناسی ارشد دارای گرایش‌های مختلفی هست باید سعی داشته باشیم گرایش‌های مختلف آن و وظایف هر کدام را بشناسیم وبتوانیم با شناخت کامل خود را در جهت گرایش مورد علاقه‌مان سوق دهیم. در مفاله‌ای که در ادامه مطلب می‌خوانید با گرایش‌های مختلف این رشته، بازار کار، وظایف هر گرایش و... آشنا خواهید شد.

معرفی رشته کارشناسی ارشد معماری بدون گرایش

رسالت اصلی رشته معماری، طراحی ساختما نهای مفید، زیبا و اصیل، ساماندهی به محیط مصنوع و شک لدهی به فضای زندگی انسان، در توازن با طبیعت و متناسب با ارز شها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. معماری ضمن این که یک رشته فنی و مهندسی است ، در عین حال تخصصی مرتبط با شرایط یک جامعه می باشد. به همین جهت آموزش رشته معماری به عنوان یک تخصص چندگرایشی، شامل مباحث فنی ومهندسی است.

در این راستا دانشجویان این گرایش فرا م یگیرند مسائل مطرح در حوزه معماری را به درستی تحلیل و ارزیابی کرده و سپس اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری، پالایش و سازمان داده و آنها را در طراحی ساختما نها و فضاهای دلنشین و زیبا و عملکردی بکار بندند. به گون های که باعث بهبود روزافزون زندگی افراد جامعه و کیفیت محیط گردند.

در مقاطع مختلف آموزشی، مقطع کارشناسی مقطعی آموزشی ،کارشناسی ارشد مقطعی آموزشی - پژوهشی و دکترا مقطعی پژوهشی م یباشد، لذا در دورهای که پیش رو دارید بار اصلی بر روی پروژه ها و پژوهش هاست. در بسیاری از دانشگاه ها شرط گرفتن مجوز دفاع از پایان نامه داشتن حداقل یک مقاله از جمله مؤلفه‌های مؤثر برای دانشجویانی است که قصد ISI علمی پژوهشی پیرامون همان موضوع است. داشتن مقالات علمی پژوهشی و خصوصاً ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند.

کار آن دسته از دانشجویانی که لیسانس غی رمعماری داشته و قصد ورود به این رشته از مقطع ارشد را دارند از این جهت دشوار خواهد بود که آنچه این افراد از معماری دیده و بدنبالش هستند اصولاً در مقطع کارشناسی ارائه م یشود اگرچه دروسی به عنوان واحدهای جبرانی نیز در دوره ارشد به آنها ارائه می شود اما اکتفا به آنچه در دانشگاه ارائه م یشود نتیجه پرباری نخواهد داشت. مگر کسانی که صرف داشتن مدرک به دنبال کارشناسی ارشد این رشته هستند.

در گرایش معماری دانشگاه ها معمولاً دو یا سه درس با عنوان طرح معماری ارائه می نمایند. تفاوت این درس در مقطع ارشد نسبت به کارشناسی تأکید بیشتر بر مطالعات پروژه و جامع تر بودن محتوای طرح ها با نگاهی کلان تر به موضوع است.

فارغ التحصیلان گرایش مهندسی معماری می توانند در حیطه های زیر فعالیت داشته باشند:

فعالیت به عنوان مهندس مشاور معماری در جهت طراحی بناها

همکاری با گروه مهندسان مشاور معماری جهت طراحی و توسعه طرح ها

نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرای ساختمان

مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه های گسترده در زمینه گرایش تخصصی

فعالیت در زمینه معماری داخلی و دکوراسیون

فعالیت در زمینه نرم افزارهای معماری

و...


معرفی گرایش های زیر شاخه ی مهندسی معماری کد 1352


چند سالی است که در مقطع کارشناسی ارشد جدای از رشته معماری (بدون گرایش )، گرای شهای مختلفی در برخی از دانشگاه ها ارائه می شود. نکته حائز اهمیت در خصوص این زی رشاخه ها این است که انتخاب هر یک از آنها پس از اعلام نتایج اولیه (آزمون تئوری) امکان پذیر است و در ادامه نیز بایستی اسکیس معماری را پشت سر بگذارید، لذا راه ورود به این گرایش ها شرکت کردن در همان کنکور معماری (تئوری و عملی) است. در صورتی که در گرایش مهندسی معماری مجاز شده باشیم، در زمان انتخاب هم امکان انتخاب مهندسی معماری (بدون گرایش) و هم امکان انتخاب گرایش های زیر شاخه ای آنرا خواهیم داشت.

از آنجا که عنوان همه این رشته ها مهندسی معماریست و تنها پسوند گرایش خواهند یافت، در مقطع کارشناسی ارشد تعدادی درس مشترک در تمامی آنها ارائه خواهد شد، تفاوت محتوای این گرای شها در ارائه دروس اختیاری متفاوت و جه تگیری موضوعات و محتویات دروس با توجه به گرایش است. به طور مثال موضوع درس طراحی معماری 1 ارشد در گرایش معماری پایدار متناسب با این گرایش با محوریت پایداری تعیین و در گرایش فناوری با محوریت فناوری تعیین م یشود. حتی در خصوص درس هایی همچون روش تحقیق، جدای از کلیات مشترک، موضوع مقاله ای که دانشجویان در پایان ترم ارائه می دهند بایستی در حیطه گرایششان باشد.

برخی از این زیر شاخه ها برای دانشجویانی که به محتویات رشته ها ( نه عنوان رشته ها) علاقه مند هستند می تواند جالب توجه باشد، به طور مثال گرایش فناوری برای کسانی که به محتوای رشته تکنولوژی علاقه مندند و یا گرایش معماری پایدار برای افرادی که به دروس رشته انرژی تمایل دارند.


گرایش معماری پایدار

این گرایش از نظر محتوای دروس تا حد زیادی به رشته انرژی معماری شباهت دارد ولی ب رخلاف رشته انرژی که زیر گروه مجموعه هنرهای ساخت است و آزمون اسکیس ندارد، برای ورود به رشته معماری پایدار بایستی کنکور و اسکیس معماری را پشت سر بگذارید.

گرایش فناوری

این گرایش نیز از نظر محتوای دروس تا حد زیادی به رشته تکنولوژی معماری شباهت دارد ولی بر خلاف رشته تکنولوژی که زیر گروه مجموعه هنرهای ساخت است و آزمون اسکیس ندارد، برای ورود به این رشته بایستی کنکور و اسکیس معماری را پشت سر بگذارید.

گرایش طراحی مسکن

زمینه اصلی این گرایش، مباحث حیطه طراحی مسکن از مقیاس خرد تا کلان است و با توجه به نیاز کشورمان یکی از گرایش های کاربردی خواهد بود.

گرایش فنی

این گرایش را م یتوان تلفیقی از معماری و مباحث اجرایی عمرانی دانست و در طول دوره جزئیات اجرایی و مباحث فنی دارای محوریت م یباشند.

گرایش طراحی فضاهای آموزشی و فرهنگی

آشنایی کامل تر با مباحث معماری اسلامی و طراحی فضاهایی با کاربری آموزشی فرهنگی از جمله مدرسه، دانشگاه، فرهنگسرا، مسجد و... از جمله رویکردهای اصلی این گرایش است.

گرایش طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

از آنجاکه طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی همچون بیمارستان، کلینیک ها و آسایشگا هها نیازمند آگاهی و بکارگیری ضوابط و آیین نامه های متعدد در این خصوص می باشد لذا رویکرد اصلی این گرایش نیز آموزش طراحی این نوع بناها با رعایت قوانین و معیارهای مربوطه می باشد.


معرفی رشته طراحی داخلی


اگر معماری راحت سازی فضای زیستی انسان ها است معماری داخلی اخص این موضوع است. اگر کلیت یک بنا را یک اثر معماری بنامیم ، انتظام هنری پوسته های درون کالبدی آن بنا به مراتب سهم بیشتری از انتظام پوسته ای آن بنا دارند.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی تربیت نیروهای متخصص و آشنا به مبانی علمی معماری داخلی است. این علم خصیصه های عملکردی و تأثیر ابزار بر انسان است که فارغ التحصیلان آن رابطه نظم و عملکرد آن در طبیعت و حیات انسانی و انتظام هنری پوست ههای درون زیست کالبدی بناها را به صورت علمی در طراحی اجرا م یکنند.

فارغ التحصیلان رشته معماری داخلی در طراحی پوسته های درون زیست فضاهای مردمی از جمله فروشگاه ها ، هتل ها ، منازل ، بیمارستان ، فرودگاه ، مسجد و... حتی بناهای با سازه سبک، پارک ها ، نمایشگاه ها ، یادبود و... با دید نظم ، صرفه جویی در فضا با دید اقتصادی به طراحی خواهند پرداخت.


معرفی رشته بازسازی پس از سانحه


دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) بازسازی، دوره ای از تحصیلات تکمیلی است که مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی را در بر می گیرد. دانشجویان کارشناسی ارشد ضمن شناخت علمی مفاهیم و آشنایی با ادبیات بلایا و علل وقوع سوانح طبیعی و حوادث انسان ساز، با مقوله بحران در سه مقطع پیش از وقوع، هنگام سانحه و پس از آن آشنا شده و به مقولات اساسی، بازسازی می پردازند. تأکید اصلی دوره بر موضوع تحول و دگرگونی مجتمع های زیستی به عنوان مفهومی پویا بوده که مجموع های از فرآیند فعالیت های جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصادی، فنی، ساختمانی و زیست محیطی را شامل م یگردد. در این میان به مقوله مهم تأمین سرپناه پس از سانحه، چه در زمان امداد اولیه و تحت عنوان اسکان اضطراری چه در قالب دوران سامان دهی و با نام اسکان موقت و چه در هنگام بازسازی و اسکان دائم توجه ویژه مبذول م یشود. واضح است که کاهش اثرات خطرات نیز موردنظر بوده و مباحث مقاو مسازی چه در ارتباط با بناهای موجود و چه در ،« پیشگیری بهتر از درمان است » سوانح در شهر و روستا با توجه به اصل کلیه فعالیتهای ،« گردونه از امداد تا توسعه » مورد ساختمان های تخریب شده، از دیگر محورهای دوره محسوب م یشود. باید خاطر نشان ساخت که در صورت گرفته در زمینه تأمین سرپناه، می بایست با توجه به اثرات درازمدت آن در جوامع آسیب دیده مورد مطالعه قرار گرفته و شاخص های توسعه همراه با اصل جوابگویی و یا مسئولیت پذیری در گردونه مزبور مورد توجه خاص قرار گیرد. از آنجائیکه نگرش دوره به مقوله سرپناه پس از سانحه به عنوان یک فرآیند پویا و نه یک محصول ایستا می باشد، بررسی سایر موضوعات فنی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، روانشناسی، اجتماعی و سیاسی، رشته مزبور را به یک دوره آموزشی - پژوهشی میان رشته ای مبدل می سازد. اگر چه تاکنون بیش از 40 نوع سانحه طبیعی در جهان رخ داده است و از این تعداد در حدود 31 نوع آن در این کشور حادث شده است، لیکن با توجه به اهمیت و وقوع مکرر دو سانحه غالب در کشور یعنی زلزله و سیل، برنامه دوره حاضر صرفاً بر روی این دو سانحه متمرکز شده است .به منظور ایجاد آمادگی بیشتر دانشجویان دوره، در بخش دروس جبرانی یک کارگاه مقدماتی و در قسمت دروس اجباری، سه کارگاه بازسازی 1 و 2 و 3 (روستا، شهر و منطقه) به صورت تحقیقات میدانی و مطالعات موردی پیشبینی شده است. بر این اساس، دانشجویان در مناطق سانحه دیده ضمن مواجهه مستقیم با مصادیق بازسازی، به تقویت قدرت برخورد منطقی و مناسب، در شرایط اضطراری و پس از آن م یپردازند. این تمرین ها دانشجویان را برای انجام پایان نامه ای مرتبط با موضوع بازسازی که با تأکید بر مطالعات میدانی انتخاب می شود، آماده می سازد.

ضرورت و اهمیت دوره :با توجه به موقعیت قرارگیری فلات ایران بر روی کمربند زلزله و نظر به تنوع آب و هوایی آن، این کشور یکی از شش سرزمینی است که بیشترین تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از بلایا را تجربه کرده است. اگر چه تعداد گزارش های فنی، زمین شناسی، زلزله شناسی و ژئوتکنیک کم نمی باشد، ولی تحقیقات پیرامون آثار درازمدت بازسازی سکونتگاه های شهری و روستایی که قابلیت طرح علمی و کاربردی از دیدگاه های معماری، شهرسازی، علوم اجتماعی و روانشناسی را داشته باشند. انگشت شمارند و در این زمینه خلاء فراوانی وجود دارد. نقش و توانایی فار غالتحصیلان :فارغ التحصیلان قابلی تهای لازم را خواهند داشت تا با شناخت مقولات بازسازی دانش لازم در زمینه بازسازی سکونتگاه های شهری و روستایی را در ابعاد گوناگون کسب نموده و نظرات کارشناسی خود را به مراجع ذیربط پیشنهاد دهند و پس از آن به برنامه ریزی، مدیریت، طراحی و ارزیابی بپردازند. افراد مزبور به مثابه مدیران و هماهنگ کنندگان تربیت شده قادرند براساس روش های علمی، کارشناسان رشته های موردنیاز را گردهم آورده و با تقسیم وظایف در هنگام وضعیت اضطرار و با برنامه زما نبندی مشخص به امور ساما ندهی و بازسازی بپردارند. در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عهد هدار انجام امور بازسازی در کشور است که مراحل اسکان موقت و دائم را نظارت و اجرا می نماید. سازمان های دیگری از جمله جمعیت هلال احمر، استانداری ها و ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور نیز عهده دار امدادرسانی اضطراری و تشکیلاتی در هنگام سوانح هستند. همچنین شهرداری ها و اکثر وزارتخانه ها با استقرار دفاتری با عنوان اتاق بحران، موظفند که در هنگام وقوع سانحه به یاری منطقه آسیب دیده بشتابند. افراد فار غالتحصیل این رشته بصورت های اجرائی، عملیاتی و پژوهشی قادر خواهند بود که هنگام سانحه در فرآیند ساماندهی و بازسازی شرکت نمایند. افراد مذکور می توانند به تبیین رابطه منطقی میان قبل و پس از سانحه در گردونه از امداد تا توسعه پرداخته و به دنبال برقراری مجدد تعادل محیط مصنوع و توسعه آن، از طریق بکارگیری و تفکیک مراحل سه گانه پس از سانحه باشند.


معرفی رشته معماری منظر


معماری منظر شاخ های از معماری است که با سازماندهی زمین و ساختمان ها برای استفاده و بهره مندی انسان سروکار دارد و به فضای بیرونی- چه از دیدگاه محیط زیست و طبیعت، چه از دیدگاه رابطه آن با زندگی انسان و چه از دیدگاه هنر و زیبایی شناسی- می پردازد. این دانش سعی در درک ارزش ها و زیبایی های طبیعت و سرزمین ها و تفاوت ها و قابلیت های محیط دارد تا در قالب طرح و نگرشی نو، راهکارهای استفاده بهینه از آن و چگونگی تجدید حیات محیط را در مقیاس خرد و کلان جستجو کند. این تخصص یک تخصص بین رشته ای است که ریاضیات، علوم، مهندسی، هنر، تکنولوژی، علوم اجتماعی، سیاست و فلسفه را شامل می شود. فعالیت یک معمار منظر م یتواند از طراحی پارک ملی تا طراحی فضای باز برای شرکت های تجاری بزرگ، از طراحی یک محوطه مسکونی تا طراحی زیرساخت های شهری و مدیریت زمین های بکر و احیاء اراضی مخدوش شده مثل معادن یا محوطه های دفن زباله را در برگیرد. معمار منظر بر روی انواع ساختارها و فضاهای بیرونی اعم از کوچک و بزرگ، روستایی و شهری با مصالح نرم و سخت و مسائل هیدرولوژیکی و اکولوژیکی متفاوت فعالیت م یکند.

حوزه فعالیت معمار منظر را می توان در حیطه های زیر خلاصه کرد:

برنامه ریزی برای توسعه های جدید از لحاظ فرم و مقیاس

طراحی منظر خیابان ها و زیر ساخت های عمومی شهری

طراحی محوطه برای مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، هتل ها و...

طراحی پارک های عمومی، پارک های موضوعی و فضاهای ورزشی

طراحی محوطه های مسکونی، شهرک های تجاری و صنعتی

برنامه ریزی برای ساخت بزرگراه ها، ساختارهای حمل و نقل، پل ها و تونل ها

طراحی فضاهای شهری، میدان ها و پیاده راه ها

طراحی منظر راه ها

سازماندهی بازسازی های شهری

ساماندهی مناظر طبیعی، تاریخی و توریستی

حفاظت از باغ های تاریخی

برنامه ریزی ساخت مخازن، سدها، نیروگاه ها و صنایع بزرگ

ارزیابی محیط و منظر، ارائه طرح برای مدیریت سرزمین و آمایش آن

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که معماری منظر؛ هنر و علم تحلیل، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت، محافظت و ترمیم زمین است. طراحی منظر و محیط، فرآیند آگاهان ه سازماندهی، برنامه ریزی و ایجاد تغییرات فیزیکی در محیط و منظر است. این فرآیند شامل سازماندهی فیزیکی محیط و منظر و طراحی مکان هاست. نقش اجتماعی معماری منظر؛ افزایش کیفیت زندگی، کاهش تنش و توجه به سلامت و رفاه انسان و بوم است و در این راستا دو مفهوم "پایداری" و "مکان" را مطرح می سازد که اولی به توانایی محیط و منظر برای زنده ماندن، جلوگیری از نابودی محیط و منظر و کاهش کیفیت منابع و دومی به توانایی یک فضا برای برانگیختن تصاویر ذهنی مطلوب و به خاطر سپردن آنها در دوره های طولانی زمان اطلاق می شود.


معرفی رشته مطالعات معماری ایران


دوره کارشناسی ارشد مطالعات ایران به بازنگری و تعمق در پیشینه تاریخی معماری، شهر و شهرنشینی ایران و بسط و تعمیق دانش موجود در این زمینه م یپردازد. بدیهی است در توضیح و تبیین مشخصات معماری و شهر به عنوان فضای زیست ایرانی در دور ههای مختلف علاوه بر پرداخت به سکونتگاه ها و بناها، به شئونات دیگر زندگی انسان همانند فرهنگ، هنر، تاریخ و... پرداخته م یشود.

هدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران تربیت پژوهشگر تاریخ معماری، بسط و گسترش دانش در زمینه تاریخ پرافتخار معماری ایران است. فارغ التحصیلان این دوره م یتوانند به عنوان پژوهشگر تاریخ معماری و شهرسازی ایران در مراکز پژوهشی مرتبط اعم از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، سازمان میراث فرهنگی، گروه های باستان شناسی اشتغال داشته باشند یا به عنوان مدرس تاریخ معماری و شهرسازی در دانشگا هها به امر تدریس بپردازند و یا به عنوان مشاور در گرو ههای علمی، طراحی معماری و شهرسازی به کار اشتغال ورزند.


معرفی رشته مهندسی معماری اسلامی


دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسلامی، رسالت کشف حقایق تاریخی، تمدن و سرایت فرهنگی ایران در دوران پس از اسلام و تربیت معماران آشنا به این مباحث جهت ایجاد طراحی، آشنا به معماری ایران و شناخت عمیق مفاهیم علمی معماری اسلامی تدوین شده است. در این دوره دانش معماران در زمینه معماری اسلامی بسط و تعمیق داده م یشود تا فار غالتحصیلان این گرایش به عنوان طراح و پژوهشگر معماری اسلامی، طراح در پروژه های فرهنگی، همکاری با مهندسین مشاور معماری، مدرس تاریخ معماری اسلامی و در سایر زمینه های مختلف معماری اسلامی حضور داشته باشند.

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۹۱/۱۱/۲۱
 • ۲۷۶۸۶ نمایش
 • احسان داننده

نظرات (۶۳)

عالیه!
ممنون عالییی بود.اما بازم گنگمممم
پاسخ:
خواهش میکنم. چرا گنگ؟

سلام من فارغ التحصیل زبان انگلیسی هستم

و با علاقه ای که به طراحی داخلی دارم دوست دارم ارشد این رشته رو انتخاب کنم

میشه راهنماییم کنین چقدر شانس قبولی روزانه و موفقیت تو این رشته رو دارم؟

اگه بهم بیشتر اطلاعات بدین ممنونم...!

پاسخ:
کل ظرفیت پذیرش رشته طراحی داخلی حدود 30 نفر میشه. مطمئنا رقابت زیادی هم برای این رشته وجود داره پس مطمئنا تلاش مضاعفی رو مطلبه. 

امیدوارم موفق باشید.
سلام من اگه خدا بخواد سال بعد کنکور ارشد میدم . ولی واقعا موندم کدوم گرایش انتخاب کنم.
معماری بدون گرایش میشه انتخاب کرد؟
گرایش های دیگه به نظرم هنوز جا افتاده نیست درسته؟
پاسخ:
معماری-معماری بدون گرایش هست و اکثرا این رو همه انتخاب می‌کنند.
رشته‌های دیگه هم درسته کم جاافتادن والبته ظرفیت کم دانشگاه هم علت اصلی خروجی کم این گرایش‌ها هم هست.
رشته‌های هنرهای ساخت هم رشته‌های خوبین و استقبال خوبی ازشون میشه.
امیدوارم تو کنکور موفق بشید.
سلام.و ممنون از اطلاعاتتون
من کارشناسی معماریم رو از دانشکده هنرو معماری یزد گرفتم و به تازگی پایان نامم رو دفاع کردم و از ابتدای مهر تصمیم خوندن برای ارشد رو دارم و تمام تلاشم رو برای قبولی در تهران خواهم کرد.
علاقه من با توجه به شناخت خودم و مطالبی که شما درج نمودین به معماری-معماری هست.در مورد ظرفیت گرایش ها در دانشگاهای تهران (از بهشتی تا تربیت مدرسو...) هیچ پیش فرضی ندارم!
میشه لطفن راهنماییم کنید؟
شاید همین باعث بشه تو گرایش هم تجدید نظر کنم چون اصلن قسم خوردش نیستم و مرددمم همچنان
ممنون و سپاسگذار:)

پاسخ:
ظرفیت تمام دانشگاه‌های تهران ( روزانه - شبانه - غیرانتفاعی و... ) برای معماری-معماری چیزی در حدود 200 نفره. 
برای سایر گرایش‌ها هم چندان بهتر نیست مثلا معماری داخلی کل کشور فقط 24 نفره!
البته علاقتون براساس ظرفیت گرایش، کمی عجیبه!
سلام! ببخشید من به گرایش معماری پایدار خیلی علاقه دارم ولی هر چی گشتم تو دانشگاه های شهر تهران جایی رو ندیدم که این گرایشو داشته باشه! شما می دونید کجاها وبا چه ظرفیتی این گرایشو دارن؟؟
پاسخ:
سلام

ظرفیت و محل پذیرش رشته‌های مختلف رو انجا ببینید:

http://1memar.blog.ir/1392/06/25/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
باسلام میشه راهنمایی کنید  کنکور ارشد کدوم از زیر شاخه های بدون ازمون عملیه؟؟
پاسخ:
سلام

مجموعه هنرهای ساخت
سلام من فارغ التحصیل رشته کارشناسی مهندسی عمران هستم اما علاقه ی زیادی به معماری دارم به نظرتون میتونم تو ارشد معماری موفق باشم؟؟؟؟
پاسخ:
سلام

دلیلی بر عدم موفقیت شما وجود نداره. اتفاقا اگر بتونید ارشد رو با یکی از گرایش‌ها ( بخصوص معماری معماری یا مجموعه هنرهای ساخت) تموم بکنید آینده بهتری خواهید داشت.
ممنوووووون! 
سلام ممنون از اطلاعاتتون .من کارشناسی معماری دارم.میخوام گرایشی بخونم که به عمران وبازار کارش به عمران و شهرداری ختم بشه ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ:
سلام

معماری-معماری میتونه کمکتون بکنه البته عمرانش کمه! البته یادآوری بکنم که رشته‌های عمران کاملا جدا از معماری هستند مخصوصا تو کارشناسی ارشد. اگه منظورتون برای کارهای طراحی و نظارت و مسائل نظام مهندسی باشه شما با مدرک معماری هم میتونید آزمون نظام مهندسی شرکت کنید و با گرفتن حق امضا ( در مواردی بدون داشتن حق امضا!) تو شهرداری کار بکنید. و این نکته رو هم اضافه بکنم تو کار ساختمان معماری کارایی بیشتری نسبت به عمران داره.

موفق باشید.
سلام
ممنون از توضیحات مفیدتون.من کارشناسی کامپیوتر نرم افزار خوندم و قصد دارم ارشد معماری بخونم.میدونم خیلی سخت میشه چون هیچی از معماری نمیدونم.قبل از اینکه کنکور بدم درسهایی که تو دانشگاه برای کارشناسی معماری تدریس  کرده اند رو باید یاد بگیرم.مثلا طراحی و نقشه کشی.ففقط نمیدونم چجوری و از کجا شروع کنم.بی صبرانه منتظر راهنماییتون هستم.با تشکر
پاسخ:
طراحی و نقشه‌کسی که جزو دروس پایه و ابتدایی معماریه. البته در شاخه مهندسی و نه در هنرستان و فنی حرفه‌ای. اگه تهران هستید بهترین توصیه من به شما اینه که تو کلاس‌های آمادگی کنکور موسسات (ترجیحا مرکز معماری یا ایوانخانه معمار) شرکت کنید تا هم اصولی و تکمیل مطالب رو یادبگیرید و  هم تو وقتتون صرفه‌جویی بشه. این کار بازدهی به مراتب بیشتری هم داره. ولی اگه میخواین خودتون بخونین با تهیه لیست منابع که تو شاخه کارشناسی ارشد وبلاگ قرار دادم میتونید خودتون شروع به خوندن بکنید.

موفق باشید.

با سلام من کارشناسی ارشدمو می خوام معماری منظر بخونم میشه از این رشته توضی بدین؟؟متشکرم

پاسخ:
این مطلب رو مطالعه کنید:

http://bayanbox.ir/id/1562447206600657308?view
سلام.خسته نباشید.با توجه به اینکه من فارغ التحصیل رشته عمران هستم.میخواستم بدونم تمامی گرایش های معماری نیاز به ازمون عملی دارن؟
پاسخ:
بله دارای آزمون عملی هستند. البته هر کدوم متفاوت با بقیه هستند. برای رشته‌هایی مثل بازسازی پس از سانحه باید نوعی مقاله نوشته بشه یا طراحی داخله اسکیس داخلی میخواد و... . این رو هم یادآور بشم که رشته‌های مجموعه هنرهای ساخت نیاز به آزمون عملی ندارند.
سلام خسته نباشید ، من فارغ التحصیل رشته کامپیوتر نرم افزار هستم می خواستم بپرسم اگر ارشد برای رشته معماری شرکت کنم می تونم بعد از فارغ التحصیل شدن برای حق امضا امتحان بدم؟ ممنون میشم اگر جواب بدید.
سلام .خانوم نازنین ما 5 ساله داریم درس می خونیم رشتم مهندسی تکنولوژِی معماری هست و فارغ تحصیل شدم .هنوز بلا تکلیفیم  واسه حق امضا طراحی!
دوستان معماری میفهمن من چی می گم.
بعد شما مهندس کامپیوترید می خواین ارشد معماری بزنید !!!!!!
به نظر شما بهتون حق امضا میدن با 2 سال درس خوندن؟؟؟!!  100 درصد نمیدن مطمعن باشید . 

با سلام
من مهندسی شیمی خوندم
میتونم ارشد واسه معماری شر کت کنم؟؟؟
گرایشی به اسم مدیریت شهری هم داره معماری؟
پاسخ:
سلام
بله میتونید. نه نداره

ممنون عالییی بود موفق باشید

سلام خیلی ممنون از مطالب خوبتون میشه لطفا در مورد گرایش بازسازی پس از سانجه و ازمون عملی اونن توضیح بدین؟

با سلام و تشکر من کارشناسی مدیریت صنعتی .کاردانی نقشه کشی معماری و دانشجوی ترم اخر علمی کاربردی معماری همه از دانشگاه ازاد هستم .لطفا راهنمایی بفرمایید که شرایط دریافت پروانه فعالیت و کد ان.وهمچنین توضیحی راجع به گرایش شهر سازی در ارشد عنایت بفرمایید با معرفی دانشگاهها.باتشکر مجدد
سلام.من دانشجوی کارشناسی عمران هستم.علاقمندم که برای کارشناسی ار شد معماری آماده کنم.لطفا در خصوص قسمت عملی آزمون کارشناسی ارشد معماری-معماری ونحوه ی آماده سازی خود برای آن  توضیح دهید.باتشکر
سلام ببخشید من کارشناسی معماریم را از دانشگاه تبریز گرفتم برای ارشد بهترین گرایش معماری که بازار کار خوبی داشته باشه وبدون کنکوراسکیس باشه .سوال بعدی . ایا بافوق لیسانس میشه استاد دانشگاه شد یا باید دکتری رابگیریم  مرسی ممنون
پاسخ:
سلام

شما با همین مدرک کارشناسی هم توانایی کار در بازار رو دارید و حتما نیازی ندارید که مدرک بالاتری داشته باشید ولی برای گسترش دامنه فعالیتتون نیازمندید که از نظام مهندسی مدرک مهندسی پایه خودتون رو دریافت بکنید. بهترین گرایش برای ادامه تحصیل بستگی به علاقه خودتون داره ولی میتونید از رشته‌های هنرهای ساخت انتخاب بکنید. البته بعضی رشته‌های معماری هم اسکیس ندارند مثل مطالعات معماری که باید بجای اسکیس مقاله بنویسید سر آزمون.
در مورد سوال دوم باید بگم که باید دکتری داشته باشید و با فوق لیسانس خیلی کم پیش میاد بشه عضو هیئت علمی شد. البته میشه تدریس کرد ولی عضو هیئت علمی تقریبا غیرممکنه.
باسلام ببخشید من یه روستایی ام سختی های زیادی کشیدم تنها یاور من شما هستید میشه منو تاپایان درسم منو کمکم کنید تاوارد بازار کاریشم من کارشناسی معماریم میتونم بعنوان معلم درمدارس فنی وحرفه ای مشغول بکارشم .نظر شماچیه تو ارشد کدوم رشته برم تابه صلاح من باشه اسکیسم ضعیفه بخاطر درس خوندن خیلی شکنجه شدم فقط میخام ارزوی مادرمرو براورده کنم چه درسهایی روبخونم توارشد ضریب بیشتری داره برای دانشگاه روزانه؟ببخشید شرمنده خداعوضتون بده
سلام
من کارشناسی معماری دارم...میخواستم بدونم بعد از اومدن نتایج مرحله اول، آیا میشه برای آزمون اسکیس در 2 گرایش شرکت کرد؟ 
ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام.من کارشناسی زیست دارم.میخواستم برای ارشد معماری داخلی بخونم ولی الان دانشجوی کاردانی معماری ام. میخواستم ببینم بعد از تموم شدن کاردانیم میتونم با کارشناسی قبلی ارشد شرکت کنم یا بهتر است کارشناسی معماری را هم بگیرم؟
ایا یک کارشناس پیوسته عمران آزاد که در ارشد معماری قبول بشه میتونه حق امضا بگیره 
با تشکر
سلام خسته نباشین من کارشناسی معماریم ولی الان نمیدونم واقعا باید چه گرایشی بخونم میشه کمک کنین ممنوووون

پاسخ:
سلام

اصولا باید گرایشی رو انتخاب بکنید که فکر میکنید بهش علاقه دارید و آینده بهتری رو میتونید باهاش داشته باشید. تشخیص این که کدوم گرایش میتونه خوب باشه فقط از عهده خودتون برمیاد.

سلام با تشکر ار راهنمایی هاتون

یسوال داشتم اگه ارشد گرایش هنر های ساخت بخونم دیگه امکانش نیس با مدرک ارشدم حق امضای نظام مهندسی رو بگیرم یا فرقی نداره؟؟؟

ممنون

پاسخ:
ن مشکلی نیست. البته اگه کاردانی نباشید.
واقعا متاسفم که از 18 بهمن 92 تا بحال پاسخی به سوال من ندادید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ:
ابتدا از بی‌پاسخ موندن نظر شما عذر میخوام. در جواب باید بگم من جواب قاطع و مطمئنی برای سوال شما نداشتم و البته ندارم. بنظر بهتره سوال خودتون رو در فروم‌های تخصصی پیگیری کنید.
سلام.
میخواستم بدونم من که فارغ التحصیل کامپیوتر هستم میتونم رشته مدیریت پروژه و ساخت رو برای ارشد بخونم؟
سازمان سنجش ایرادی نمیگیره ؟!
پاسخ:
بله میتونید شرکت بکنید، ایرادی نمیگیره.
سلام ،من رشتم معماری و میخواستم  بدونم در گرایشات ارشد دقیقا محدوده فعالیت یه فارغ التحصیل تکنولوزی معماری چیه ؟ یعنی میتونه طراحی بکنه ؟ اگه یه مطلب کامل از این دارید لطفا رفرنس بدید  ممنون 
پاسخ:
سلام
متاسفانه اطلاعی در این زمینه ندارم.
سلام.خسته نباشید.
من کارشناسی شهرسازی خوندم و برای ارشد بین دو رشته طراحی شهری و معماری-معماری مردد هستم.به نظر شما اگر ارشد معماری بخونم آینده کاری بهتری خواهم داشت یا طراحی شهری؟
پاسخ:
سلام

شما در هر کدوم که علاقه مندید و مهارت داشته باشید موفق‌تر هستید.
با سلام
من کاردانیم معماری ،کارشناسیم ترافیک هست و اکنون ارشد معماری داخلی قبول شدم
سوالم اینه که آیا میتوانم بعدا در نظام مهندسی پروانه اشتغال طراحی و اجرا(معماری) رو اخذ کنم؟
و اگر از طریق کمیسیون هم ارز ادامه دهم چه؟
مرسی
با سلام
من کارشناسی مهندسی نرم افزار دارم و میخوام رشته معماری رو برای ارشد انتخاب کنم اونم طراحی داخلی چون بهش علاقه دارم .سوالی که از شما ادمین محترم دارم اینه که 1-چطوری و از کجا باید شروع کنم و چه کتاب های بخونم و برای مرحله دوم قبولی که اسکیس هست چطوری باید آماده بشم؟؟2- بعد از خوندن ارشد با گرایش انتخابیم آیا می تونم حق امضا داشته باشم یا نه؟؟؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.
با تشکر
پاسخ:
سلام

1- بهتره چون آشنایی ندارید یا کلاس برید یا اینکه با گرفتن سیلابس منابع مطالعاتی از موسسات کتابهایی که نوشتن رو با دقت مطالعه بکنید.

2- اطلاعی ندارم

موفق باشید.
سلام
من ترم5 کارشناسی متالورژی در دانشگاه شریف هستم ولی علاقه ای به ادامه این رشته ندارم و میخام ارشدمو معماری ادامه بدم از طرفی هم میترسم نتونم 4سال عقب موندگیمو نسبت به بچه های دیگه جبران کنم و اینکه نمیدونم با ازمون عملی معماری واقعا چیکار باید کرد به نظرشما جایی واسه پیشرفت برای من هست توی رشته معماری یا اینکه همون مواد رو ادامه بدم واقعا موندم توش تورو خدا راهنمایی کنین...تاحالا از چندین سایت کمک خواستم هیچکس جواب نداده
پاسخ:
سلام

شما بهتره خودتون رو برای ارشد 95 آماده بکنید. از همین الان سعی کنید کتابها و مجلات مربوط به معماری رو بخونید. تابستون رو یکی از موسسه‌های آموزشی معماری (ایوانخانه معماری، مرکز معماری یا آکادمی معماری) ثبت نام بکنید. آزمون اسکیس هم وضع شما زیاد با دانشجوهای معماری فرقی نداره و ترجیحا بهتره اون رو کلاس برید.

موفق باشید
سلام
ممنون از توضیحات مفیدتون.من کاردانی و کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار) خوندم و قصد دارم ارشد معماری بخونم.میدونم خیلی سخت میشه . بعد از گرفتن ارشد میتونم آزمون دریافت پروانه و حق امضا رو شرکت کنم ؟؟.پروانه مار شامل من میشه ؟ . ارشد رو دانشگاه آزاد میخوام بخونم.

 با تشکرسلام ممنون مطلبت مفید بود فقط یه سوال که امیدوارم زود جواب بدی:من ترم یک کارشناسی زیست شناسی پیام نورم برای ترم دوم میخواستم تغییر رشته بدم معماری اما از هزینه هاش اطلاعی ندارم به خصوص ترم های اول و دوم برام مهمه؟ اگرم بذارم برای ارشد با اینکه در کنار زیست مطالب معماری هم میخونم و ازش غافل نمیشم اما برای ازمون عملیش نگرانم.برای لیسانسم توی هزینه هاش یه کمی مشکل دارم البته ترم های اول.به نظرت راه درستش چیه؟
کی بود ب من گفت مرمت ازگرایشات ارشد معماریه؟؟؟


کدوم رشته اش امتحان عملی نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام من فارغ التحصیل رشتع مهندسی بهداشت محیط(کارشناسی) هستم غلاقه خیلی زیلدی به معماری دارم شنیدم ازمون عملی داره. توی پاسخ های قبلتون گفتید که مجموعه ساخت معماری عملی نداره. 1. ایا زیر شاخه هاش مثل مجموعه معماری با امتحان عملی هست؟ 2. قبولی در ارشد کدوم یکی احتکالش زیادتره؟ ممنونم
سلام من میخواستم بپرسم ایا رشته ی معماری ماکت سازی در اینده شغلی مربوط به رشته ی ماکت سازی هست
ایا رشته ی معماری ماکت سازی رشته ی خوبی است ؟
پاسخ:
سلام. معماری ماکت‌سازی رشته دانشگاهی نیست و تخصص محسوب نمیشه. ولی دوره های آموزشی وجود داره برای دانشجویان معماری که آموزش ماکت سازی می‌دهند.
من کاردانی معماری وبعد کارشناسی ناپیوسته معماری رو دارم میخونم در دانشگاه ازاد الان اسم رشته مارو کردن علمی کاربردی معماری  نمیدونم تو ارشد بهمون حق امضا میدن یا نه
پاسخ:
بهتره از سازمان نظام مهندسی استعلام بکنید ولی به احتمال زیاد پاسخ منفیه.
سلام این داستان حق امضابرای کارشناسی معماری چیه میدن یانه
 • فاطمه عرفانی
 • سلام 
  ممنون از توضیحات وپاسخ دهی خوبتون
  در مورد منابع و کتابهای کنکور ارشد راهنمایی میخوام. ممنون میشم لطف کنید و راهنمایی بفرمایید.
  Salam khaste nabashid.man lisanse  memarim o gwreftam alan mikham arshad sherkat konam vali nmidonam che grayeshi.man tarahi organig dos daram vali nmidonam bazare karesh va ja oftadegish cheghad hast...che grayeshi bkhonam k b oon chizi k morede alaaghame beresam?
  پاسخ:
  سلام.
  شما بهره رشته تکنولوژی معماری  گرایش بیونیک رو شرکت بکنید.
 • فروغ نوربخش
 • باسلام و تشکر بابت مطالب مفیدی که گذاشتین،من کارشناسی آب و خاک هستم اما علاقمند به معماری! بهمن امسال سال دومم هست که قراره ازمون بدم و آمادگی لازم رو دارم!فقط عااااااااایا بازار کار گرایش بازسازی بعد از سانحهجوابگو هست یا نه!باتوجه به اینکه ذوره های مرتبطی هم درهلال احمر گذروندم و نجاتگر درجه یک هستم

   

  سلام.
  میشه لطفا کمکم کنید؟
  نمیدونم آزمونهای مرکز معماری بهترن یا آکادمی معماری؟ کدومشون جامعه آماری بهتری دارن؟
  کسی از کیفیت بسته آموزشی آکادمی خبر داره؟
  لطفا هرچه زودتر جواب بدید. ممنونم.
  پاسخ:
  چامعه آماری مرکز معماری بزرگ‌تر هست. از بسته آموزشی آکادمی خبری ندارم. من خودم سال قبل مرکز معماری بودم و از خدماتشون کاملا راضی هستم.
  سلام دوستان، من مهندسی عمران خوندم و تمایل دارم ارشد معماری شرکت کنم ، متاسفانه از گرایش ها و منابع اطلاعی ندارم، ممنون میشم اگه راهنمایی کنین کدوم گرایش به مباحث عمرانی و سازه ای نزدیکتره
  سلام...من میخوام از امسال شروع کنم به مطالعه برا ارشد..ولی نمیدونم کدوم گرایشش بهتره و بیشتر بازار کارش برام مهمه ..ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
  باسلام واحترام بنده کاردانی کامپیوترناپیوسته,کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر خوندم,دوباره کارشناسی ناپیوسته معماری یعنی علمی کاربردی معماری خوندم,,,الان هم برا ارشد معماری ,اگر مهندسی معماری بخونم میتونم برا طراحی پروانه از نظام مهندسی بگیرم وجزومهندسی نظام مهندسی بشم,یا نه؟لطفا راهنماییم کنین؟
  سلام
  یه سوال داشتم خدمتتون من اگر بخوام کد 1362انرژی درمعماری رو انتخاب کنم ایا ازمون عملی هم دارد؟
  پاسخ:
  نه نداره.
  با سلام..من کارشناسی معماری دارم الان ترم یک ارشد معماری-معماری هستم(آزاد) .واسه تکمیل ظرفیت گرایش معماری داخلی شرکت کردم چون مسیر شهرش ب من نزدیکتره..میخواستم بپرسم بازار کار داخلی چطوره؟آیا کار درستی کردم؟
  من لیسانس مهندسی فضای سبز هستم میخواستم بدونم میتونم برای ارشد تو چه رشته های شرکت کنم احتمال قبولیم بیشتره؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  معماری منظر
  با  سلام و خسته نباشید و تشکر بابت اطلاعاتتون
  سوالی داشتم که اگه به پاسخ صحیح برسم از طرف شما ممنون میشم
  من فارق التحصیل کارشناسی عمران هستم و از انجایی که هیچ علاقه ای به این رشته ندارم و با روحیاتم هم سازگار نیست میخوام بعد سربازی داخل کشور یا خارج از کشور به سمت معماری برم . ایا به نظر شما راه درستی رو انتخاب کردم؟ و اگه امکانش هست یه منبعی که توضیحاتی جامع در مورد رشته ی معماری دارین رو میشه معرفی کنین؟! تشکر فراوان
  سلام من کارشناسی معماری تموم کردم میخوام ارشد کنکور بدم علاقه خاصی به معماری اسلامی ومطالعات ایران دارم به نظرتون کدوم یکیش بهتره
  پاسخ:
  همه جوانب را در نظر بگیرید. محتوای هر دو کاملا متفاوته. من خودم به مطالعات معماری علاقه وافری دارم. 
  با سلام و خسته نباشید
  من ترم هفت سخت افزار هستم ... علاقه شدیدی به معماری دارم و تصمیم دارم ارشد رو معماری بخونم اما از طرفی ترسم از این هست که آیا میتونم خودم رو به دانشجویانی برسونم که چهار سال توی این رشته تحصیل کردن ... یعنی با خوندن منابع کنکور ارشد و کلاس اسکیس میتونم موفق بشم!؟ توی ارشد با مشکلاتی مواجه نمیشم؟ 
  ممنون میشم منو از سردرگمی نجات بدید 
  پاسخ:
  کسانی که چهار سال معماری خوانده‌اند بسیاریشان اصلا چیزی نمی‌فهمند. شما کار سختی خواهید داشت بدلیل اینکه از رشته غیر هنری وارد می‌شوید. اگر علاقمند هستید باید خطر بکنید و تحمل مشقات رو داشته باشید.

  با سلام ... من لیسانس مدیریت صنعتی هستم . اما بدلیل علاقه زیاد به معماری تصمیم به شرکت در کارشناسی ارشد معماری دارم.ایا با توجه به لیسانس غیر مرتبط کار درستی است یا نه؟

   

  پاسخ:
  اگر علاقه دارید، بهترین کار ممکن است!
 • parisa rafieian
 • با سلام و عرض ادب :

  کارشناس حقوق هستم و با توجه به سابقه هنری و خلق کاراکتر های انیمیشنی و علاقه وافر به معماری می خواستم ارشد معماری بخوانم اما با توجه به این که من کارشناسیم ارتباطی به معماری نداره و طبیعتا شرکت در ازمون نظارت و اجرا شامل حال من و امثال من نمی شود می خواستم اگر امکانش هست من رو راهنمایی کنید که در کدام گرایش معماری ادامه تحصیل بدم که در صورت نداشتن این حق امضا هم بتوانم در این عرصه و بازار کارش فعالیت کنم و حضوری کم رنگ نداشته باشم .   لطفا            با سپاس

  پاسخ:
  معماران زیادی حتی در ایران وجود دارند که حق امضا ندارند. مثل علیرضا تغابنی.شما اگر فرد توانایی باشید به راحتی می توانید در این عرصه موفق باشید. گرایش را با توجه به علاقه‌تان انتخاب کنید. موفق باشید. 
  سلام ببخشید من امسال سال اخر کارشناسی معماری ام میخواستم واسه ارشد یک گرایشی بخونم که بتونم تو جاده سازی و پل سازی کار پیدا کنم باید چی بخونم ...منتظر جوابتون هستم . دستتون درد نکنه.
  پاسخ:
  مدیریت پروژه نهایتا به کار شما بیاد وگرنه بهتره تو گرایشای عمران شرکت بکنید. 
  سلام خسته نباشید ممنون از راهنمایی هاتون
  سلام رشته مدیریت بازرگانی خوندم می تونم ارشد معماری بخونم؟
  سلام ببخشید  من سال آخر رشته مهندسی معماری هستم و می خواستم بدونم می تونم واسه ارشد ، کنکور رشته تکنولوژی معماری رو بدم ؟ چند دانشگاه این درس رو ارایه میدن؟
  در گرایش های معماری ، کدومشون بدون کنکور اسکیس هستند؟ ممنونم کمکم کنین.

  سلام خسته نباشید خدمت شما .ببخشید من یه سوالی داشتم امیدوارم که منو راهنمایی کنید .من معماری خوندم چون علاقه داشتم به این رشته و امسالم قبول شدم در کنکور معماری ...حالا میخواستم راهنماییم کنین که من بین معماری سنتی و شهرسازی که قبول شدم کدوم انتخاب کنم و ادامه بدم به نظر شما !؟ کدوم اینده شغلی مناسب تری داره و  اصا کدومش بهتر ..
  سلام خسته نباشید ، ممنون ازاطلاعات خوبتون 
  من کارشناسی معماری خوندم والان میخوام ارشد بخونم میخواستم بپرسم غیر رشته های تکنولوژی و ساخت کدوم گرایش از معماری اسکیس و طراحی کمتر داره مثل تاریخ معماری.
  ممنون از همکاریتون.
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی